Kumite TBST w Pro Futuro

Wspominki z treningu kumite TBST w Pro Futuro Było gorąco i dużo się działo
Dla wszystkich przybyłych Osu!!! Za zdjęcia serdecznie dziękujemy Rodzicom