Uwaga – egzaminy karate!

Osu / dzień dobry,
wkrótce zaczniemy wiosenną sesję egzaminacyjną karate.
Dla karateków ośrodków Młode Lwy planowane są następujące terminy tego ważnego sprawdzianu:
– Młode Lwy Edujoy: Szkoła Edujoy, 15 czerwca (wtorek), przedszkolaki godz 17.30, dzieci, młodzież 7-14 lat, godz 18.30, (płatne przelewem na konto UKS Edujoy)
– Młode Lwy, Młode Lwy Pro Futuro, Młode Lwy Itsy Bitsy: Szkoła Pro Futuro ul. Przyszłości 4, Blizne Łaszczyńskiego, 17 czerwca (czwartek) przedszkolaki godz 17.00, dzieci/młodzież 7-14 lat godz. 18.00, (płatne przelewem na konto: Szkoła Kyokushin Karate Młode Lwy, MBank nr konta 16 1140 2017 0000 4802 0254 9228)
– Młode Lwy młodzież 14+ i dorośli, 19 czerwca (sobota), godz. 9.00 Grodzisk Mazowiecki ul. Zondka 4, (płatne gotówką przed egzaminem).
Zasady przystąpienia do egzaminu:
– systematyczne uczęszczanie na treningi i aktywne w nich uczestnictwo,
– posiadanie kompletnego stroju do karate (gi) obszytego regulaminowo trzema plakietkami (na piersi, na ramieniu i na pasie),
– znajomość technik i samodyscyplina, zależnie od wieku i od stopnia, na jaki się zdaje,
– formalne dopuszczenie do egzaminu przez niżej podpisanego najpóźniej do 31 maja br,
– uiszczenie opłaty egzaminacyjnej 60zł i składki WKO za rok 2021 w wysokości 5zł (razem 65zł) do dnia 10 czerwca br. w tytule przelewu
należy wpisać : egzamin karate, data egzaminu, imię i nazwisko zdającego. W przypadku zdawania na egzamin tzw podwójny opłata wynosi 125zł.
do egzaminu należy być gotowym/przebranym, najpóźniej 10 minut przed jego rozpoczęciem.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności, czyli brak wpływu do 10 czerwca, koszt egzaminu należy uiścić gotówką w wysokości 100zł. u niżej podpisanego.
Osu
Andrzej Gosek
tel.608-57-43-43