Uwaga! Obóz Wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży :)

Wiek uczestników 10 – 16 lat
Termin 13 – 20 lipca 2019
Organizator INNOVATION Pro Futuro
Miejsce obozu
„Nadwarciański Gród” k/Załęcza Wielkiego. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”
w Załęczu Wielkim położony jest na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, na prawym brzegu rzeki Warty, przy którym od 1997 roku działa Terenowa Baza Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła”. Od najbliższej miejscowości – Załęcza Wielkiego – dzieli go odległość 3 km. Załęczański Park Krajobrazowy utworzono w 1978 r. jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce. Zajmuje północno-wschodnią część Wyżyny Wieluńskiej będącej częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zwanej Jurą Polską, zamykając od północy system jurajskich parków krajobrazowych.
Warunki pobytu oraz program obozu:
1.Noclegi w budynku, w pokojach dwu-, trzy-, cztero- osobowych z łazienkami
2.Wyżywienie – pełne (3 posiłki oraz podwieczorek); możliwość posiłków z dietą i wegetariańskich
3.Ubezpieczenie uczestników obozu wliczone w cenę
(ubezpieczyciel TU WARTA)
4.Obóz o charakterze survivalowym
• cele
o nabycie nowych umiejętności w zakresie sprawności fizycznej oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych
o umiejętność rozpalania ognia
o dobra zabawa
o integracja uczestników
o nabycie umiejętności współdziałania
o wykorzystywanie umiejętności indywidualnych do współpracy w grupie
o poznawanie kultury regionu oraz artefaktów Jury
• środki realizacji:
o nauka technik samoobrony
o nauka zasad udzielania pierwszej pomocy
o strategiczne gry terenowe,
o budowanie szałasów,
o biegi na orientację,
o nauka zasad posługiwania się tradycyjnymi środkami nawigacji i określania kierunków świata,
o nauka korzystania z instrumentów nawigacji
o wycieczki piesze
o wspólne śpiewy przy ognisku,
o całodniowa wycieczka autokarowa
o zajęcia rekreacyjne i integracyjne
5.Opiekun – Andrzej Gosek tel. 608 574 343 e-mail: andrzejgosek@op.pl (instruktor, wychowawca, trener)
6.Liczba uczestników minimum 10 do maximum 15 osób
7.Przewoźnik: Trans-Bus Krzysztof Krajewski;
NIP 536 112 01 07
Koszt obozu – 1570 zł
Dla przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa niezbędne są: zgoda rodziców/ opiekunów, wypełniona i oddana karta obozowa, uregulowane wpłaty wg harmonogramu wpłat.
Proponowany harmonogram wpłat:
– I rata – 570 zł do 10.04.2019 r.
– II rata – 500 zł do 10.05.2019 r.
– III rata – 500 zł do 10.06.2019 r.
przelewem na konto INNOVATION Pro Futuro rachunek nr 95 1240 1545 1111 0010 6625 5788 z dopiskiem: „Imię i nazwisko dziecka – Obóz w Załęczu”
Wpłata I raty powoduje automatyczną rezerwację miejsca!
Uwaga: jeżeli do 10 kwietnia 2019 r. nie zgłosi się i nie wpłaci zaliczki minimum 10-ciu uczestników, to obóz się nie odbędzie a zaliczki będą niezwłocznie zwrócone