Uwaga – przypominajka!

Każdy karateka może w trakcie obozu rozmawiać z rodzicami/ opiekunami/ rodzeństwem
3 razy. Telefon☎️ jest dostępny wyłącznie w godzinach 14:30 – 16:00 
Osu