Karate

Kyokushin to jeden ze stylów karate. Oznacza „ekstremum prawdy”. Założycielem stylu był urodzony 27 lipca 1923 Koreańczyk, który po przybyciu do Japonii przybrał imię Masutatsu Oyama. Stworzona przez niego Światowa Organizacja Kyokushinkaikan była do momentu jego śmierci w 1994 roku największą organizacją sztuk walki na świecie. Obecnie została ona podzielona na kilka mniejszych, głównie w wyniku sporów prawnych wokół testamentu Oyamy i braku porozumienia w sprawie wyboru osoby będącej następcą Oyamy na stanowisku kierownika organizacji.

Nasza sekcja należy do organizacji Shinkyokushinkai World Karate Organization (WKO) prowadzonej przez shihan Kenji Midori, bezpośredniego ucznia Masutatsu Oyamy.

Trening kyokushin karate opiera się głównie na 3 elementach:

1. Kihon – czyli techniki podstawowe. Kihon ma na celu nauczenie adepta sztuki karate prawidłowej techniki uderzeń oraz bloków. W trakcie kihon ćwiczący stoją w rzędach w kolejności posiadanych stopni. Techniki wykonuje się po podaniu komendy przez prowadzącego ćwiczenia.

2. Kata – czyli „walka z cieniem”. Kata są tradycyjnym sposobem przekazywania wiedzy o karate. W średniowiecznej Okinawie, skąd wywodzi się karate, wprowadzono przepis zabraniający chłopom posiadania wszelkiej broni – nawet noży i siekier, zabroniono także uprawiania sztuk walki. Aby obronić się, Okinawczycy wymyślali więc różne układy walki, czyli kata, które umożliwiały ćwiczenie w samotności (w obawie przed donosicielami). Praktykowanie kata umożliwia też trening najgroźniejszych technik bez narażenia życia współćwiczących. Kata wykonuje się podobnie jak kihon – w rzędach, wg posiadanych stopni, po komendzie prowadzącego ćwiczenia.

3. Kumite – czyli wolna walka. Kumite jest kwintesencją kyokushin karate. Masutatsu Oyama twierdził, że karate bez walki, jest tylko tańcem. W trosce o zdrowie ćwiczących, w trakcie walk sportowych wyłączono możliwość ataku na kolana, kręgosłup, czy głowę (na głowę nie można uderzać technika ręcznymi, techniki nożne są dozwolone).
Ostatecznym celem treningu karate jest rozwój duchowy ćwiczącego. Dokonuje się on poprzez wymagające ćwiczenia fizyczne – w trakcie treningu adept karate pokonuje swoją słabość, nieśmiałość i niezdecydowanie, dzięki czemu może stać się lepszym człowiekiem. Każdy adept kyokushin karate musi znać przysięgę oraz etykietę dojo.

Dodaj komentarz