Przysięga dojo

Przysięga dojo:

1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała do osiągnięcia pewnego niewzruszonego ducha.
2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia.
4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności. poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.
6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
7. Przez całe życie poprzez dyscyplinę Karate dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.